Information/sammanfattningar från våra årsmöten.

Årsmötetes funktion

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Här har samtliga medlemmar i föreningen rätten att komma med förslag (motioner).
Här har också styelsen skyldighet att redovisa föreningens ekonomi, verksamhtets-
berättelse för föregående verskamhetsår, verksamhetsplan för kommande år och plan för kommande års ekonomi.
Mer information finns i föreningens stadgar.