Om KBK

Vår förening bildades den 18 juli 1962. Vi är en tävlingsaktiv klubb och våra skyttar har genom åren haft många fina framgångar vid VM, EM, NM, SM, DM, och nationella tävlingar.

Träningen bedrivs året runt i vår egen anläggning i Aspvik, (intill betongstationen) vid väg 840. Enköpingsvägen, mellan Kungsängen och Bro.

Förutom träning och tävling anordnar även klubben ett antal tillfällen per år där det finns möjlighet att prova på bågskytte. Vi har även utbildning i bågskytte, i form av en bågskytteskola.

Utöver ovanstående genomförs även aktiva insatser i samarbete med Uppands-Bro och Järfälla kommun. Detta för att sprida kunskap och stimulera vuxna, ungdomar, och personer med intellektuell funktionsnedsättning att upptäcka sporten bågskytte.